Araç Takip Hangi Sektörde Kullanılabilir?

aractakip-sektor
  • Taşımacılık sektöründe araç ve filolara ait rotalar ve taşınan malzemenin uygun şartlarda nakledilip nakledilmediğinin takip ve tespiti yapılabiliyor.
  • Fabrikalarda, stokların tutulması, üretim bantların çalıştırılması ve raporların alınması kolaylaştırılıyor,
  • Sağlık sektöründe, özellikle ciddi sağlık sorunları nedeniyle takip edilmesi gereken hastalardan ölçümleri alınabiliyor,
  • Tarım ve hayvancılıkta; hava, nem, basınç gibi anlık değişim gösteren durumların analizleri yapılarak üretim verimliliği sağlanıyoru,
  • Savunma sanayinde uzaktan yönetilebilen silahların kullanılabilmesi sağlanıyor,
  • İnsanların fiziksel olarak içinde bulunmaması gereken deneylerin, testlerin yapılabilmesinde Araç Takip Sistemi çok önemli katkılar sunuyor,
  • Akıllı binalar, akıllı şehirler, belediye uygulamaları, trafik, reklam, perakende ve finans Araç Takip Sistemi’nin Kullanıldığı diğer alanlar arasında yer alıyor.
SİSTEME GİRİŞ